هتل ادریس، نزدیک ترین هتل به حرم مطهر امام رضا علیه السلام، آماده سرویس دهی به زائران آن حضرت می باشد.

سینماهای مشهد

آدرس

تماشاگران در طول سال(نفر)

ظرفيت صندلي

تعداد سالن

نام سينما

مناطق

خ دانشگاه

837310

1685

3

هويزه

1

...............................

*

100

1

پيام

2

خ رسالت -بين رسالت 27و29

33990

100

1

رسالت

3

خواجه ربيع -پشت ارامگاه

82984

570

3

بهمن

3

گلشهر

2216

200

1

شهر قصه

4

ميدان شريعتي

543730

1050

1

افريقا

8

خ پاسداران

150520

880

2

قدس

8

خ امام خميني

تعطيل

480

1

شهر تما شا

8

خ امام خميني

تعطيل

568

1

فلسطين

8

خ امام خميني

تعطيل

670

1

استقلال

8

قاسم اباد -فلکه  مادر

369370

1500

1

سيمرغ

10